Wesprzyj naszą działalność ratowania ginących gatunków zwierząt!
Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszej Fundacji Zoo Wrocław DODO podlegają odpisowi od podstaw opodatkowania zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym z dn. 12 listopada 2003 od dnia 1 stycznia 2004.

Dobrowolne wpłaty na rozwój działalności Fundacji prosimy wpłacać na konto
PKO Bank Polski SA 3 o/Wrocław
nr konta: 89 1020 5226 0000 6102 0547 2040

Jeżeli chcesz wesprzeć bezpośrednio jeden z naszych projektów prosimy o podanie jego nazwy w tytule przelewu.