Fundacja Zoo Wrocław DODO została powołana do istnienia przez wrocławskie Zoo 15 czerwca 2016 roku.
Naszą misją jest wspieranie ochrony gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem w Polsce i na świecie w środowiskach ich naturalnego występowania oraz w hodowli zachowawczej.
Nie zdołamy ocalić od zagłady wszystkich zagrożonych gatunków zwierząt, jednak zróbmy wszystko, aby jak najmniej z nich podzieliło los ptaka dodo wytępionego w XIX wieku przez bezmyślność człowieka!

Wspomóż naszą walkę o przetrwanie ginących gatunków zwierząt:

PKO Bank Polski SA 1 o/Wrocław

nr konta: 89 1020 5226 0000 6102 0547 2040