Filipiny ze względu na izolację geograficzną i polityczną są ostoją bioróżnorodności na świecie.

Niestety globalizacja, rozwój transportu i zmiany polityczne w regionie spowodowały, że do niedawna nazywane ostatnią Arką Filipiny stają się rajem nie dla zwierząt, ale dla kłusowników i handlarzy dzikimi zwierzętami. Być może to ostatnia szansa by poznać i ocalić wiele endemicznych gatunków zamieszkujących wyspy Filipin. Wrocławskie Zoo wspiera:

Program badań i ochrony kanczyla filipińskiego (Tragulus nigricans) i jelenia kalamiańskiego (Axis calamianensis) na Palawanie.

Kanczyl filipiński, jeden z najmniejszych przedstawicieli zwierząt kopytnych i jeleń kalamiański są gatunkami endemicznymi dla Filipin i są zagrożone wyginięciem przez niszczenie siedlisk i kłusownictwo.
Wrocławskie Zoo wraz z kilkoma innymi ogrodami jest fundatorem badań i ochrony tych gatunków przez Fundację KATALA na Palawanie. Program badań jest bardzo szeroki i zakłada oszacowanie zasięgu występowania, liczebności oraz wytyczenie obszarów ochrony i translokacji. Badania prowadzone będą przez kilka lat w bardzo trudno dostępnym i niebezpiecznym ze względów polityczno – ekonomicznych terenie.

 

Na ratunek filipińskim żółwiom leśnym (Siebenrockiella leytensis)

W czerwcu 2015 roku ruszyliśmy z pomocą czterem tysiącom żółwi skonfiskowanym na Filipinach na południu Palawanu. Najwięcej, bo ponad 3 tysiące należało do ginącego gatunku filipińskich żółwi leśnych (Siebenrockiella leytensis). To prawie połowa liczebności populacji! Żółwie gromadzone były przez przemytników przez kilka miesięcy, więc ich stan był bardzo zły, były odwodnione, niedożywione i poranione. Zbudowanie basenów i opieka nad tak dużą ilością zwierząt przekraczały możliwości finansowe Filipińczyków. Żółwie trafiły do Fundacji KATALA i tam zaopiekowali się nimi weterynarze i biolodzy przybyli z całego świata. Wrocławskie Zoo wysłało na Palawan swoją doświadczoną opiekunkę gadów! Większość żółwi udało się uratować i zostały wypuszczone do środowiska naturalnego. Postanowiliśmy nadal wspierać Fundację KATALA w ochronie żółwi leśnych na Palawanie przed kłusownictwem oraz w prowadzeniu badań nad biologią gatunku.

Jeżeli chcecie Państwo pomóc nam ratować filipińskie żółwie leśne, kanczyle i jelenie kalamańskie, prosimy o wpłaty na specjalnie przez nas otwarte konto bankowe:

PKO Bank Polski SA 1 o/Wrocław
nr konta: 89 1020 5226 0000 6102 0547 2040
z dopiskiem Filipiny

Całość pieniędzy zostanie przeznaczona na ratowanie unikatowej fauny Filipin.