Program badań, hodowli i ochrony zwierząt zagrożonych wyginięciem w indonezyjskim Cikananga Wildlife Center.

Centrum dzikich zwierząt Cikananga jest organizacją non-profit chroniącą ginące gatunki zwierząt i ekosystemy Indonezji. Prowadzi też hodowlę zachowawczą ginącej, endemicznej fauny na wyspie Jawa w Cikananga Conservation Breeding Center (CCBC).

Wrocławskie Zoo oraz Fundacja DODO wspierają program badań, hodowli i ochrony świni brodawkowatej (Sus verrucosus) – gatunku, który pod koniec lat siedemdziesiątych uznano za niemal wymarły, a obecnie uznawany jest za zagrożony wyginięciem (IUCN 2000). Świnia brodawkowata zamieszkuje lasy tekowe Indonezji i ginie w wyniku niszczenia siedlisk, produkcji drewna oraz polowań. Wspieramy również program ochrony i hodowli krytycznie zagrożonego szpaka czarnoskrzydłego (Sturnus melanopterus), któremu grozi wyginięcie z powodu nielegalnego odłowu do hodowli amatorskich. Populację szpaka czarnoskrzydłego szacuje się na 600 – 1700 dorosłych osobników. Dzięki wieloletnim badaniom i hodowli tego gatunku w CCBC w 2012 roku rozpoczął się projekt reintrodukcji w Parku Narodowym Halimun Salak. W 2015 roku odnotowano wyklucie się pierwszych piskląt w ramach programu, co daje nadzieję na przetrwanie gatunku.

 

W centrum Cikananga hodowany jest również, jeszcze bardziej zagrożony gatunek śpiewającego ptaka: sroka jawajska (Cissa thalassina). Jej liczebność na Jawie szacuje się na 50-250 dorosłych osobników! Jedynym ratunkiem dla tego pięknego ptaka jest hodowla ex situ (czyli poza miejscem występowania) w centrach hodowlanych i ogrodach zoologicznych, by w przyszłości móc wypuścić ptaki do ich naturalnego środowiska.

Fundacja DODO prowadzi zbiórkę publiczną na rzecz hodowli zachowawczej świni brodawkowatej, szpaka czarnoskrzydłego i sroki jawajskiej w Fundacji Cikananga. We wrocławskim Zoo w budynku Terrarium znajduje się skarbonka, do której można wrzucać pieniądze na ten cel. Można też wpłacać pieniądze na konto Fundacji DODO:

PKO Bank Polski SA 1 o/Wrocław
nr konta: 89 1020 5226 0000 6102 0547 2040
z dopiskiem Cikananga

więcej informacji: http://www.cikanangawildlifecenter.com/