Program badań i ochrony laotańskiego szczura skalnego (Laonastes aenigmamus) w Laosie.

Laotański szczur skalny Kha–nyou został odkryty i opisany przez naukowców w 2005 roku. Jest jedynym przedstawicielem rodziny Diatomyidae uznawanej za wymarłą przed 11 milionami lat! Polska nazwa skamielinowiec laotański bardzo dobrze oddaje wyjątkowość tego zwierzęcia. Ten gryzoń, podobny bardziej do wiewiórki niż szczura jest gatunkiem endemicznym dla Laosu i zagrożonym wyginięciem przez niszczenie siedlisk i kłusownictwo.

Wrocławskie Zoo wraz Zoo w Pradze jest fundatorem i prekursorem badań i ochrony gatunku. Program badań zakłada oszacowanie zasięgu występowania, liczebności oraz wsparcie władz Laosu w ochronie gatunku przynajmniej w obrębie rezerwatów przyrody jak również w hodowli zachowawczej. Badania prowadzone będą przez kilka lat w trudno dostępnym i niebezpiecznym ze względów polityczno – ekonomicznych terenie. W badaniach genetycznych pomocnych w określeniu statusu gatunku oraz rozpoczęciu hodowli zachowawczej wezmą udział naukowcy z Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu oraz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Fundacja DODO wspiera projekt badawczy wrocławskiego zoo. Jeśli chcesz pomóc w poznaniu i ochronie nowego gatunku, możesz wpłacić pieniądze na konto Fundacji:

PKO Bank Polski SA 1 o/Wrocław
nr konta: 89 1020 5226 0000 6102 0547 2040
z dopiskiem LAOS