Majestatyczne kotowate Azji potrzebują naszej pomocy! Rosnąca populacja ludzka, kłusownictwo, nielegalny handel dzikimi zwierzętami, rabunkowe wydobycie ropy naftowej i gazu powodują gwałtowny spadek liczebności wielu gatunków. Drapieżniki stojące na szczycie drabiny pokarmowej są najbardziej zagrożoną grupą zwierząt.

 

Zoo Wrocław i Fundacja DODO wspierają ochronę panter śnieżnych, panter mglistych i manuli w naturalnym środowisku.

Pantera śnieżna – irbis

Enigmatyczny łowca zamieszkujący Himalaje, Wyżynę Tybetańską i góry Azji Centralnej. Do niedawna nieuchwytny dla badaczy i fotografów. Dopiero zastosowanie fotopułapek umożliwiło uwiecznienie tych pięknych i bardzo skrytych kotów w naturze. Przepiękne futro chroniące irbisy przed surowym klimatem stało się jego największym przekleństwem. To właśnie kłusownictwo i rozwój pasterstwa w wysokich górach Azji są największymi zagrożeniami dla istnienia tego gatunku. Wrocławskie Zoo i Fundacja DODO wspierają Snow Leopard Trust www.snowleopard.org w ochronie panter śnieżnych w ich naturalnym środowisku.

Pantera mglista

W przeciwieństwie do panter śnieżnych, pantery mgliste zamieszkują wilgotne tereny (bagna i lasy). Występują od Nepalu do południowo-wschodnich Chin, poprzez Tajwan i Sumatrę. W 2007 roku naukowcy bazując na badaniach DNA uznali, że pantery zamieszkujące wyspy Sumatrę i Borneo należy uznać za odrębny gatunek – panterę sundajską. Obydwa gatunki są zagrożone wyginięciem ze względu na polowania oraz na wycinkę lasów pod plantacje palmy olejowej. Wspieramy ochronę panter na Borneo poprzez wsparcie finansowe programu Hutan www.hutan.org.my .

Manul

Bardzo mało poznany, małych rozmiarów kotowaty, żyjący na stepach i w górach centralnej Azji manul wymaga ochrony i zainteresowania ze strony badaczy. Wiemy już, że nie wytworzył odporności na popularną wśród kotów chorobę toksoplazmozę, przez co jednym z największych zagrożeń jest dla niego kontakt z kotami domowymi. To właśnie ekspansja człowieka w coraz bardziej niedostępne zakątki Azji powoduje duży spadek liczebności tego gatunku. Również kłusownictwo ze względu na piękne futro manula powoduje, że jest bliski zagrożenia wyginięciem. Wspieramy Pallas’s cat International Conservation Alliance (PICA) www.pallascats.org w ochronie manula!

Jeżeli chcecie Państwo pomóc nam ratować kotowate Azji,  prosimy o wpłaty na specjalnie przez nas otwarte konto bankowe:

PKO Bank Polski SA 1 o/Wrocław
nr konta: 89 1020 5226 0000 6102 0547 2040
z dopiskiem KOTOWATE AZJI

Całość pieniędzy zostanie przeznaczona na ratowanie: panter śnieżnych, panter mglistych i manuli!!! Dziękujemy!!!