PROGRAM RATOWANIA NIEDŹWIEDZI MALAJSKICH (HELARCTOS MALAYANUS)
I HIMALAJSKICH (URSUS THIBETANUS) W LAOSIE

Głównym zagrożeniem dla 8 gatunków żyjących obecnie na ziemi niedźwiedzi jest utrata siedlisk i kłusownictwo, a dla niedźwiedzi polarnych zmiany klimatyczne. Na niedźwiedzie w Azji czyha jeszcze więcej niebezpieczeństw. W tak zwanej tradycyjnej medycynie dalekowschodniej mięso niedźwiedzi, zupa czy nalewka z ich łap mają rzekomo dawać siłę.

Najbardziej jednak drastycznym przykładem wykorzystania niedźwiedzi dla zabobonów są farmy niedźwiedzie, na których pozyskuje się od nich ich żółć. Niedźwiedzie latami, a często swoje całe życie, spędzają w klatkach niewiele większych od nich samych. Na stałe tkwiący w ich ciele metalowy trokar, umożliwiający pobieranie żółci, powoduje ciągły ból i niekończące się infekcje. Szacuje się, że na farmach niedźwiedzi żyje ponad 12 000 tych zwierząt.

W Azji od 1995 roku działa fundacja Free the Bears, która ratuje niedźwiedzie z rąk kłusowników, handlarzy i farm. Pomaga władzom ustanowić i egzekwować prawo chroniące ginące gatunki zwierząt, prowadzi badania nad dzikimi niedźwiedziami oraz zajęcia edukacyjne. Uratowała już ponad 900 niedźwiedzi. Obecnie w ośrodkach rehabilitacji w Kambodży, Laosie, Wietnamie żyje 220 niedźwiedzi. Ich utrzymanie jest niezmiernie kosztowne: najpierw wymagają zabiegów operacyjnych i leczenia, następnie rehabilitacji.

Fundacja DODO wspiera projekt ratowania niedźwiedzi w Laosie. Jeśli chcesz pomóc w budowie wybiegów dla konfiskowanych zwierząt, możesz wpłacić pieniądze na konto Fundacji:

PKO Bank Polski SA 1 o/Wrocław
nr konta: 89 1020 5226 0000 6102 0547 2040
z dopiskiem NIEDŹWIEDZIE

 

Zdjęcia: Free the Bears