Na ratunek enigmatycznej SAOLI

Niewiele osób słyszało o dziwnym i widzianym tylko kilka razy zwierzęciu, jakim jest saola. W Polsce z pewnością najwięcej na ten temat wie Radosław Ratajszczak, Prezes wrocławskiego Zoo. Od wielu lat bierze udział w ekspedycjach i badaniach naukowych w Wietnamie i Laosie. Jest członkiem elitarnej Saola Working Group powstałej przy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Naukowcy zrzeszeni w tej grupie prowadzą badania i wdrażają plan ratowania jednego z najbardziej zagrożonych wyginięciem, dużych ssaków na ziemi, jakim jest saola (Pseudoryx nghetinhensis). Saola jest zwierzęciem kopytnym, należącym do rodziny krętorogich i mimo dosyć dużych rozmiarów (waży ok. 90 kg) została odkryta dopiero w 1992, a opisana naukowo w 1995 roku. Dotychczas tylko kilkakrotnie natrafiono na jej ślady. Istnieje także kilka zdjęć i krótki filmik. Żyje w tropikalnym lesie w bardzo niedostępnym regionie Wietnamu graniczącym z Laosem. Naukowcy opracowali plan ratowania saoli poprzez badania i ochronę w naturalnym środowisku oraz jej hodowlę w centrum badawczym w Wietnamie.

Grudzień 2016
Program ratowania saoli wkroczył w decydującą fazę: po wielu latach przygotowań Saola Working Group zorganizowała wyprawę do Wietnamu mającą na celu odnalezienie saoli w wietnamskiej dżungli. Ekipa badawcza, w której znalazł się również opiekun zwierząt wrocławskiego Zoo Marcin Matuszak, eksploruje kolejne parki narodowe i rezerwaty przyrody w Wietnamie w poszukiwaniu tej enigmatycznej antylopy. W Rezerwacie Pu Huong ekipie nie udało się natrafić na żywą saolę, ale w wiosce obok odnaleźli „trofeum” kłusowników. Jest więc szansa!
Autorem zdjęć z wyprawy jest Marcin Matuszak.
O dalszych badaniach będziemy informować na bieżąco, a po powrocie z Wietnamu, już w styczniu, zapraszamy na relację Marcina w ramach „Zoo na ratunek”!

Jeśli chcesz pomóc w poznaniu i ochronie tego niezwykle rzadkiego zwierzęcia możesz wpłacić pieniądze na konto Fundacji:

PKO Bank Polski SA 1 o/Wrocław
nr konta: 89 1020 5226 0000 6102 0547 2040
z dopiskiem SAOLA.