Regulamin darowizn

Regulamin darowizn

 

Zasady przekazywania darowizn – regulamin

 

Darczyńcą Fundacji Zoo Wrocław – Dodo może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunek bankowy Fundacja ZOO Wrocław – Dodo, w tytule wpisując gatunek zwierzęcia lub nazwę projektu znajdującego się na stronie internetowej www.fundacjadodo.pl , lub wpisując „Darowizna na cele statutowe” oraz, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. W przypadku nie zamieszczenia w tytule któregoś z wspieranych przez Fundację projektów, darowizna zostanie zaksięgowana jako  „Darowizna na cele statutowe” . Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayPal.

Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Fundacją może nastąpić na dwa sposoby.  Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres siedziby Fundacji: (Fundacja Zoo Wrocław – Dodo, ul. Zygmunta Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dodo@fundacjadodo.pl

W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.

  1. Strona internetowa www.fundacjadodo.pl jest prowadzona przez: Fundację Zoo Wrocław – Dodo, ul. Zygmunta Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, e-mail: dodo@fundacjadodo.pl, NIP: 8982221786, REGON: 364718178, KRS: 0000623492.
  2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
  3. a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Fundacji Zoo Wrocław – Dodo,
  4. b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
  5. c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez serwis Przelewy24.

Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez PayPro SA lub PayPal.

  1. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt z Fundacją.
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Fundacji Zoo Wrocław – Dodo.
  3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja Zoo Wrocław – Dodo deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
  4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin płatności na stronie internetowej Fundacji. (link:
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Obdarowanego.