Wypuszczenie knura świni wisajskiej do tymczasowej zagrody w Parku Narodowym North Negros. fot. Talarak Foundation Inc. Aktualności,Fundacja Talarak,Świnia wisajska

Przygotowania do reintrodukcji świń wisajskich

Reintrodukcja świń wisajskich na Filipinach coraz bliżej!

Marzeniem naszym jest, aby urodzone w ogrodach zoologicznych i centrach hodowli zachowawczej endemiczne zwierzęta wracały do ​​domu, do swojego naturalnego środowiska. A dziś jesteśmy o krok bliżej. Po latach pracy i wysiłku, tworzenia obszarów chronionych, przywracania siedlisk i edukacji społeczności, świnie wisajskie są o krok od powrotu do swojego naturalnego środowiska!

Fundacja Talarak

Jest to marzenie również Fundacji Talarak, która do przeprowadzenie reintrodukcji świń wisajskich przygotowana jest świetnie. Od lat prowadzi projekty badawczy w rezerwatach przyrody i parkach na Filipinach. Jeden z tych projektów realizowany jest w Gawahon Eco Park położonym w Parku Przyrody North Negros. Dzięki zainstalowanym tam fotopułapkom udało się uchwycić na zdjęciach żyjące tam świnie wisajskie, zdobywając w ten sposób dowody, że w parku przetrwała populacja świń. Fundacja Talarak, we współpracy z władzami obszaru, poprawiła zabezpieczenie terenu przed kłusownikami i prowadzi kampanię edukującą okolicznych mieszkańców o potrzebie ochrony rodzimych gatunków zwierząt i środowiska naturalnego. W efekcie powyższych działań oceniono obszar Parku Przyrody North Negros jako odpowiedni do przeprowadzenia pierwszej reintrodukcji świń wisajskich.

Świnia wisajska w Gawahon Eco Park w North Negros Natural Park. fot. fotopułapka Talarak Foundation Inc.
Świnia wisajska w Gawahon Eco Park w North Negros Natural Park. fot. fotopułapka Talarak Foundation Inc.

Świnia wisajska

Świnia wisajska (Sus cebifrons) jest endemitem występującym na Zachodnich Wyspach Wisajskich. Obecnie można ją spotkać wyłącznie na wyspach Negros (3. pod względem wielkości wyspa filipińska) i Panay. Jej naturalnym środowiskiem są puszcze deszczowe, które jednak szybko znikają w wyniku przekształcania w pola uprawne. Dochodzi też do  krzyżowania się świń wisajskich ze zdziczałymi świniami domowymi. To wszystko, plus polowania oraz fakt, że zwierzęta te występują na bardzo ograniczonym terenie, sprawia, że dzisiaj świnia wisajska należy do kategorii gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem.

Knur świni wisajskiej. fot. M. Bątkiewicz

Reintrodukcja – pierwsze kroki

20. stycznia 2020 grupa świń wisajskich z ośrodka hodowlanego Fundacji Talarak na wyspie Negros, została przewieziona do Parku Przyrody North Negros i wypuszczona do wcześniej wybudowanych zagród tymczasowych, w celu przygotowania do reintrodukcji.

Po kilku dniach pobytu w zagrodach tymczasowych, świnie wisajskie zostały wypuszczone na 20-hektarowy ogrodzony obszar Parku Przyrody North Negros. Jest to obszar specjalnie przeznaczony do ponownej aklimatyzacji zwierząt do życia w środowisku naturalnym.

Świnie, urodzone w centrum hodowlanym Fundacji Talarak, nabywają tu umiejętności samodzielnego zdobywania pokarmu i przetrwania w środowisku. Zwierzęta, po pomyślnym przejściu procesu ponownej aklimatyzacji, będą kandydatami do reintrodukcji.

Dziękujemy!

Cały proces możliwy był dzięki pracy wielu zaangażowanych ludzi. Szczególnie dzięki poświęceniu i pracy liderów w dziedzinie ochrony filipińskiej przyrody, Davoya Castora i Dino Gutierreza.

Jesteśmy dumni i gratulujemy!

Fundacja Dodo aktywnie wspiera działania Fundacji Talarak. Pomagając Fundacji Dodo umożliwiasz kontynuowanie prace nad stworzeniem bezpiecznego domu dla krytycznie zagrożonych gatunków zwierząt!