Oddaj komórkę

Zbiórka i recykling telefonów komórkowych prowadzona przez Fundację Zoo Wrocław DODO.

Kontynent afrykański jest bardzo bogaty w złoża cennych minerałów, ropy naftowej i gazu.

Do produkcji telefonów komórkowych używa się cennych i rzadkich metali. To tantal, złoto, wolfram i cyna! Ich wydobycie rośnie i niszczy naturalne środowisko. Tantal służy do produkcji bardzo małych kondensatorów niezbędnych do działania prawie wszystkich urządzeń elektronicznych (w tym telefonów komórkowych i komputerów). Uzyskuje się go z rudy koltanu wydobywanej w Demokratycznej Republice Konga czyli w ostatnim miejscu występowania okapi.

Wydobycie cennych złóż metali w Demokratycznej Republice Konga powoduje bezpośrednie zanieczyszczenie środowiska, ale również trwającą od 20 lat wojnę, która pochłonęła już ponad 5 mln ofiar! Wojna o minerały, nazywane „krwawymi minerałami” to zagrożenie dla ludzi i zwierząt!

Cenne minerały występują również w Burundi, Nigerii, Rwandzie, Ugandzie i Republice Południowej Afryki. W ostatnich latach w Afryce rośnie wydobycie ropy naftowej i gazu. Największym importerem tych surowców są Chiny, które wykupują koncesje na odwierty i wydobycie w Angoli, Nigerii, Nigrze, Sudanie, Gwinei, Czadzie i Libii. Przez dziewicze lasy i niedostępne dotąd pustynie powstają drogi, co przyczynia się do wzrostu kłusownictwa i handlu dzikimi, zagrożonymi wyginięciem gatunkami zwierząt takich jak manaty afrykańskie, oryksy szablorogie czy fenki.

Wraz z rosnącym wydobyciem, rośnie transport minerałów i ropy z Afryki wzdłuż południowego wybrzeża kontynentu powodując częstsze niż do tej pory katastrofy ekologiczne. Zagrażają one bardzo już nielicznej populacji pingwinów przylądkowych w Republice Południowej Afryki.

Możesz się temu przeciwstawić! Nie wyrzucaj starych telefonów komórkowych! Poddaj je recyklingowi, a tym samym przyczynisz się do spadku popytu na wydobycie!

Oddaj stary telefon do recyklingu w Zoo we Wrocławiu. W Punkcie Obsługi Klienta (bez konieczności wchodzenia do Zoo) znajduje się do puszka, do której można wrzucić telefon.

Wszystkie uzyskane z recyklingu pieniądze bezpośrednio pomogą ratować zwierzęta! Przekażemy je do rezerwatu chroniącego okapi w Kongo, wesprzemy badania manatów afrykańskich w Afryce Zachodniej oraz projekt hodowli oryksów w Afryce Północnej. Przeprowadzimy akcję edukacyjną przeciwdziałającą handlowi fenkami i innymi dzikimi zwierzętami w Maroku. Przyłączymy się do akcji ratowania z katastrof ekologicznych pingwinów w Afryce Południowej.

Oddając swój zużyty telefon zmniejszasz przemysł wydobywczy w Afryce – pomagasz zwierzętom!

Jeśli nie mieszkasz we Wrocławiu oddaj telefon do firmy recyklingowej i przekaż pieniądze na konto Fundacji: 89 1020 5226 0000 6102 0547 2040 z dopiskiem KOMÓRKI.

Poszukujemy partnerów akcji chętnych ustawić puszkę w swojej firmie. Prosimy o kontakt: e-mail: dodo@fundacjadodo.pl.

Jeden oddany stary telefon to podwójny zysk : zmniejsza wydobycie, pomaga ratować zwierzęta!